NE-Houtimport heeft als lid van de Koninklijke VVNH (Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen) het Beleidsplan ondertekend. Hiermee onderschrijven wij de legaliteitsverklaring en bijbehorende gedragscode voortvloeiend uit dit Beleidsplan. Dit houdt in dat wij uitsluitend zaken doen met producenten en leveranciers welke zich houden aan nationale en internationale regelgeving en dus legaal geproduceerd hout op de markt brengen. NE-Houtimport handelt in naaldhout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Dit blijkt uit het feit dat:

  • van onze omzet nu al 99% PEFC of FSC® gecertificeerde producten zijn
  • wij voor onze aankopen en verkopen van Naaldhout door FSC® zijn gecertificeerd (Forest Stewardship Council) en als zodanig deel uit maken van de Chain of Custody
  • sinds 3 Maart 2013 wij vallen onder de EUTR wetgeving
FSC logoFSC® (Forest Stewardship Councel) is een wereldwijde, onafhankelijke organisatie die als doel heeft verantwoord bosbeheer. Haar leden zijn onder andere boseigenaren en Milieuorganisaties. NE-Houtimport is FSC® gecertificeerd als handelsbedrijf (Chain of Custody).

Ons certificaatnummer is: SKH-COC-000017.

Faktuurvermelding Bij ieder FSC® geleverd artikel: FSC® MIX CREDIT of FSC® 100% Cert.nr. SKH-COC-000017

  • Klik hier om ons FSC® certificaat te downloaden.
  • Voor meer informatie raadpleeg: www.fsc.nl
PEFC logoPEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is door verschillende Europese organisaties opgericht. Het certificaat geeft aan dat het hout dat uit de met PEFC gecertificeerde bossen geleverd duurzaam beheerd wordt. NE-Houtimport is PEFC gecertificeerd als handelsbedrijf (Chain of Custody).

Ons certificaatnummer is: SKH-PEFC-COC-5010

Faktuurvermelding Bij ieder PEFC geleverd artikel: 70% of 100% PEFC GECERTIFICEERD Cert.nr : SKH-PEFC-COC-510

CE EN BOUWBESLUIT

CE markeringDe meeste bouwproducten moeten sinds de ingang van het nieuwe Bouwbesluit (1 april 2012), een CE markering hebben indien hiervoor een aangewezen norm is. Voor constructief hout, gevelbekleding en houten vloeren is dit het geval. Constructief hout mag alleen worden voorzien van een merkteken als het bedrijf hiervoor een conformiteitsverklaring heeft.

CE markering op constructief hout verplicht

De coëxistentieperiode voor hout voor constructieve toepassingen volgens NEN-EN 14081 “Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede”  is per 31-12-2011 afgelopen.  Dat betekent dat al het hout dat sinds 1 januari 2012 voor constructieve toepassingen verhandeld wordt, voorzien moet zijn van een CE-merk. CE markering is een verplichting die geldt voor producenten van bouwproducten zodra het product opgenomen is in de Richtlijn Bouwproducten en in Europa verhandeld wordt. Het doel van CE-markering is een vrij handelsverkeer te creëren binnen Europa. CE staat dan ook voor Conformité Européenne ofwel vrij vertaald het conformeren aan Europese regels en normen.

De Noord Europese importeert sinds enige tijd al hout incl. CE markering. Sterkteklasse o.a. C18 of C24.

Vanaf 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EUTR 995/2010) van kracht. De EUTR verbiedt het op de interne markt brengen van illegaal gekapt hout en producten daarvan. Conform de EUTR is het geen vereiste voor marktdeelnemers en/of handelaren om een verklaring / certificaat te verstrekken dat het geleverde hout en/of de geleverde houtproducten in overeenstemming met de EUTR zijn. Echter, er zijn wel verplichtingen waar “marktdeelnemers” en “handelaren” aan moeten voldoen.

Wat is ISPM 15?

Bezoek de SMHV website...De wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten Verpakkingen ISPM 15 is opgesteld door de International Plant Protection Convention (IPPC) en vastgelegd onder de titel ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’.
De maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Hout voor houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld moeten worden, de methoden die hiervoor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten moeten worden aangebracht.

Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen wordt met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd. In de SMHV-brochure treft u hierover meer informatie aan.

Welk verpakkingshout valt onder de definitie ISPM 15?

ISPM 15 geldt voor “wooden packaging”, houten verpakkingen: d.w.z. hout of houtproducten (uitgezonderd papier), die gebruikt worden voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen. Dit betreffen pallets (al dan niet met opzetranden en palletboxen), industriële verpakkingen (exportverpakkingen, kisten), kratten, haspels, stuwhout etc.

Hoe herken ik ISPM 15?

IPPC logo

NL ISO landcode (NL)
000 3-cijferig registratienummer van behandelaar
HT / DH Behandelingswijze: Heat Treatment (HT) of Dielectric Heating (DH).

Begassing met methylbromide (MB) is per 18 maart 2010 als alternatieve behandelingswijze binnen de EU verboden, vanwege een verbod op het gebruik van methylbromide. In landen buiten de EU wordt deze behandelmethode nog wel toegepast. Ook dit hout voldoet aan de ISPM 15 eisen.

Noord Europese Houtimport: registratienummer 123.  U kunt het certificaat raadplegen in de Downloads sectie.