Bosbeheer

Planning & beheerDe laatste decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor de milieumaatregelen, denk aan reducering van CO2 uitstoot.

Ook worden niet alle bomen gekapt, oude bomen laat men in het bos liggen, deze dienen als voedingsbodem voor insecten en bacteriën. Ook zal op kwetsbare stukken bosareaal geen kap meer plaatsvinden.

Dunnen

Het dunnen van het bos is ook een belangrijke beheersactiviteit. De eerste keer wordt gedund als de nieuwe aanplant circa 2 meter hoog is. Het dunnen bepaalt de toekomstige samenstelling van het bos. Op 30 -70 jarige leeftijd wordt ook nog enkele malen het bos gedund. Dit beïnvloedt de groeiwijze van de bomen die niet gedund worden; deze kunnen uitgroeien tot bomen van een hogere (hout-) kwaliteit.

Afhankelijk van de grondsamenstelling en ligging van het areaal kan men verschillende wijze van herbebossing toepassen.

Oogsten

Uitgangspunt bij het rooien van bomen is het samenspel tussen het rooien en natuurbehoud. Zo zullen niet alle bomen gerooid worden, dit om erosie en kaalkap te voorkomen.